نوشته‌ها

توصیه دبیر جمعیت ققنوس درباره کرونا + پوسترهای آموزشی

نکات آموزشی و توصیه های دبیر جمعیت ققنوس جناب آقای احسان حبیبی درباره عملکرد اعضا در دوران وجود ویروس کرونا

از اعضای محترم درخواست می شود کلیه نکاتی که در بروشورهای زیر آمده ، توجه کنید تا انشاالله از این دوران عبور کنیم .