نوشته‌ها

رویدادهای فعال کننده (رویدادهای تحریک کننده) برای مصرف هرگونه مواد اعتیادآور

کنترل رفتار

کنترل و مهار رفتار اعتیادی . ویدئوی آموزشی اندیشه نو زندگی نو

ویدئو آموزشی کنترل و مهار افکار وسوسه‌ساز

تعریف جامع اعتیاد و مواد مخدر

تعریف جامع اعتیاد و مواد مخدر

تعریف مواد مخدر

در ادبیات و زبان فارسی به چیزی که ایجاد سستی و رخوت کند،مخدر گفته میشود ، اما آن چیزی که در فرهنگ عامه از کلمه مخدر و مواد مخدر برداشت میشود منظور کلیه دارو های اعتیاد اور اعم از دارو های کند کننده ، توهم زا ، محرک و خواب آور است.

مواد مخدر در نظر طبقات خاص جامعه نیز معنی و مفهوم جداگانه ای دارد و حتی فرد معتاد بسته به نوع ماده مخدر مورد مصرف هم در نزد افراد اجتماع و هم از نظر فکری ، جسمی و اجتماعی میتواند فرق داشته باشد . البته بهترین تعریف مواد مخدر تعریفی است که تمام جنبه های اجتماعی ، دارویی ، روانی ، فردی ، فیزیولوژیکی را در بر میگیرد.

مواد مخدر

اعتیاد

حال به تعریف مواد مخدر از نظر دیدگاه های مختلف میپردازیم:

از نظر جنبه های دارویی : هر ماده ای که با تاثیر روی سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات جسمانی – رفتاری – روانی در انسان باشد ماده مخدر نامیده میشود .

از نظر جنبه روانی و اجتماعی : هر ماده ای که انسان پس از مصرف نسبت به آن وابستگی پیدا کند اعم از اینکه وابستگی روانی یا جسمانی باشد آن ماده را ماده مخدر گویند.

از نظر جنبه جامع شناسی : هر ماده ای که پس از مصرف انچنان تغییراتی در انسان ایجاد کند که از نظر اجتماعی این تغییرات قابل قبول نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت و واکنش نشان دهد ماده مخدر است.

از نظر جنبه سیاسی : هر دارویی که پس از مصرف طرز فکر مصرف کننده را به نحوی تغییر دهد که نسبت به مسایل سیاسی کشور بی تفاوت یا باعث جهان بینی متضاد گردد ؛ از نظر سیاسی این ماده ، ماده مخدر نامیده میشود .

در مجموع تعریفی که برای مخدر وجود دارد به این صورت میباشد:

  ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی شیمیایی است که اغلب به دلایل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو مواد اعتیادآور طبقه بندی شده و معمولا خرید و فروش آن ها ممنوع است.

  تعریف مواد مخدر: هرآنچه که باعث ایجاد تغییر غیر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود.

مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آن ها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری و عملکرد مغز میشود .

منظور از واژه مواد ، همان مواد روانگردان یا شیمیایی است که افراد آن ها را به طرق مختلف جهت تغییر خلق یا رفتارشان مصرف میکنند.

این تعریف داروهای قانونی مانند الکل ، نیکوتین – که در سیگار یافت میشود – و کافیین که در قهوه ، نوشیدنی های معمولی ( نوشابه ها ) و شکلات وجود دارد را نیز در بر میگیرد .

معتاد کیست ؟

معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم متکی به مواد مخدر یا دارو شده است . یا به عبارت دیگر ( قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته میشود ) از نظر آسیب شناختی هر دارویی که پس از مصرف چنان تغییراتی را در انسان به وجود آورد که از نظر اجتماعی قابل قبول و پذیرش نباشد اجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان دعد که دارو مخدر است و کسی که چنان موادی را مصرف میکند معتاد شناخته میشود . بنابر این معتاد به کسی میگویند که در نتیجه استعمال متمادی دارویی در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده ، به شیوه ای که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن میگردد. از این رو پس از مدتی شخص مقادیر بیشتری از دارو را میتواند بدون بروز ناراحتی تحمل کند ،‌ و در صورتی که دارو به بدن وی نرسد ،‌ اختلالات روانی و فیزیکی موسوم به سندرو محرومیت در او ایجاد میشود.

در واقع معتاد فردی است که از راه های گوناگون نظیر خوردن ، کشیدن ، تزریق و استنشاق ، یک یا چند ماده مخدر را با هم و به صورت مداوم مصرف میکند و در صورت قطع آن ، با مسائل جسمانی ، رفتاری یا هر دو مواجه میشوند . شایان ذکر است در جمعیت ققنوس واژه معتاد به هیچ عنوان استفاده نمی‌شود و به عزیزان مصرف کننده ، دانشپذیر اطلاق می‌گردد.

اعتیاد چیست ؟

اعتیاد را عادت کردن ، خو گرفتن و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند به عبارتی دیگر ابتلای اسارت آمیز به ماده مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده شود اعتیاد نام دارد . اصطلاح اعتیاد به سهولت قابل تعریف نیست ،‌اما عواقب آ‌ن به صورتهای مختلف نظیر کم شدن تحمل و وابستگی بدنی هویدا میشود . در طب جدید به جای کلمه اعتیاد وابستگی به داروبه کار میرود که دارای همان مفهوم ولی دقیق تر و صحیح تر است مفهوم این کلمه آن است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمس و روانی به آن واستگی پیدا میکن به طوری که بر اثر دستیابی و مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست میدهد .

در فرهنگ روانشناسی اعتیاد عبارت است از یک پدیده زیستی که به ارگانیزم امکان میدهد خود رابه شکل تدریجی با پاره ای مواد سمی سازش دهد و مصرف روزمره مقادیری از این مواد را که برای یک ارگانیزم بکر کشنده است ، تحمل کند . بدین ترتیب است که پاره ای از معتادین به مرفین و هروئین میتوانند به میزان دویست تا سیصد برابر مقداری که برای انسان کشنده است مصرف کنند .

اعتیاد یک بیماری است که در آن بیمار رفتاری که عوارض بدی دارد را متداول تکرار میکند. این بیماری با ایجاد اختلال در کنترل بر سیستم رفتار – پاداش ، باعث تکرار پان رفتار میگردد . بیماری اعتیاد مدار های عصبی مربوط به نظام پاداش ، انگیزش و حافظه را در مغز دچار اختلال کرده و اختلال در این سیستم ها در مغز باعث بروز عوامل فیزیو لوژیکی ، بیولوژیکی ، اجتماعی و روانی می گردد .

برسی اعتیاد به عنوان عارضه ای روانی ، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه علوم پزشکی ، روان شناسی و جامعه شناسی و همینطور از دیدگاه فلسفه ، قانون ، اخلاق و مذهب صورت میگیرد . از سال ۱۹۶۴ میلادی ، سازمان بهداشت جهانی استفاده از عبارت وابستگی دارویی یا وابستگی به دارو را به جای اصطلاح اعتیاد توصیه نموده است .

در عموم به لحاظ مفهومی ، بیماری اعتیاد یک بیماری اصلی ، مزمن و عصبی است ، که در اثر عوامل ژنتیکی ، فیزیولوژیکی و اجتماعی رشد وبروز پیدا میکند ، به طوری که وجه مشخص این بیماری اختلال در کنترل انجام عملی ، ویا احساس اجبار در انجام یک عمل مشخص ، با وجود اگاهی نسبت به عواقب خطرناک آن باشد .

در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد :

اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد میشود و به حال مشخص و اجتماع زیان آور می باشد .

وابستگی به مواد (مواد مخدر و مشروبات الکلی ) ، یا عادت های ناهنجار ، یک اختلال روانپزشکی و روانشناسی بوده که از یک سو ، معنای لغت خوشبختی را در زندگی فرد و خانواده او از بین می برد و از سوی دیگر آسیب های اجتماعی و اقتصادی بیشماری را به همراه دارد .

البته عادتهای ناهنجار و اعتیاد های رفتاری مستقل از مواد شیمیایی تا همین سال های اخیر هم در طبقه بندی رسمی به عنوان اعتیاد محسوب نمی شدند و مدت کوتاهی است که از اعتیاد هایی مانند اعتیاد به اینترنت ، کار ، بازی های کامپیوتری به عنوان شکلی از اعتیاد طبقه بندی شده و مورد توجه قرار می گیرد . اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است و به مصرف مکرر مواد اعتیاد آور ، این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد می گردد و از طرفی دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن می شود . در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می کند و فرد مجبور است به تدریج مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد . از ویژگی های اعتیاد ، به طور مداوم ناتوانی از پرهیز ، اختلال در کنترل رفتاری ، ولع مصرف ، مشکلات قابل توجهی در رفتار فرد و روابط بین فردی ، و یک پاسخ عاطفی ناکارامد است .

مانند سایر بیماری های مزمن ، اعتیاد اغلب شامل چرخه های عود و بهبودی است . بدون درمان و اشتغال در فعالیت های بهبودی ، اعتیاد پیشرونده است و می تواند به معلولیت و یا مرگ زودرس منجر شود.

والدین در پیشگیری از سوء مصرف ماری جوانا در نوجوانان چه نقشی دارند؟


نقش والدین در پیشگیری از سوء مصرف ماری جوانا ؟

ماری جواناهیچ روش قطعی و سحر آمیزی برای جلوگیری از مصرف مواد در نوجوانان وجود ندارد . اما والدین می توانند با صحبت کردن با فرزندانشان در مورد خطرات مصرف ماری جوانا و سایر مواد و داشتن نقش فعال و تاثیر گذار روی حوزه های مختلف زندگی فرزندشان موثر واقع شوند. حتی بعد از ورود نوجوان به دبیرستان نیز والدین هنوز می توانند در تکالیف مدرسه، تفریحات ، فعالیت های اوقات فراغت و معاشرت های اجتماعی با دوستان فرزندشان دخالت داشته و نقش مشورتی برای فرزندشان داشته باشند.تحقیقات نشان داده است که نظارت مناسب و مستمر والدین بر فرزندان می تواند احتمال مصرف مواد در آن ها را کاهش دهد.

نظارت صحیح والدین حتی در مورد آن دسته از نوجوانی که مستعد سوء مصرف مواد از جمله ماری جوانا هستند مثل آن هایی که سرکش بوده و رفتارهای ضد اجتماعی دارند. آن هایی که نمی توانند هیجاناتشان را کنترل کنند و یا آشفتگی درونی دارند نیز نقش پیشگیرانه دارد.همواره به خاطر داشته باشید که پیشگیری موثر ، هوشیاری شما والدین را می طلبد.همانطور که در این کتابچه مطرح گردید ، ماری جوانا تهدید جدی برای سلامت جسمی و روانی نوجوانان به حساب می آید .

نوجوانان در حال رشد ، یادگیری ، پرسش و پختگی و گذاردن چارچوبی برای زندگی بزرگسالی شان هستند و در این راه پرپیچ و خم چشم امید شان به شما والدین گرامی است که یاریگر آن ها در حل مشکلات و تصمیم گیری هایشان از جمله مصرف یا عدم مصرف مواد بوده و راهنمایی های لازم را به آن ها ارائه دهید. واضح است که تصمیم خود شما برای مصرف نکردن هیچ یک از انواع مواد می تواند برای فرزندتان این پیام را داشته باشد که او نیز سمت مصرف مواد نرود. سایر راهکارهای مفید در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد در فرزندانتان عبارتند از :

 • یک شنوده خوب برای حرف های فرزندانتان باشید.
 • به فرزندانتان کمک کنید تا بتوانند برفشار همسالان غلبه نمایید.
 • پیام های روشن و واضحی برای منبع مصرف مواد به فرزندانتان ارائه دهید.
 • سعی کنید دوستان فرزندانتان و والدین آن ها را بشناسید.
 • بر فعالیت های فرزندانتان نظارت مستمر و صحیح داشته باشید.
 • در فعالیت های فرزندانتان نقش مشاور و سرپرست داشته باشید .
 • با فرزندانتان ارتباط کلامی و گفتاری صادقانه و راحت برقرار نمایید.
 • فرزندانتان را از خطرات ناشی از مصرف مواد آگاه نمایید.
 • سعی کنید که این تهدید اجتماعی را انکار نکرده و با آن روبه رو شوید (هیچ والدی نباید مطمئن یاشد که فرزندش هیچ گاه به سوی مصرف مواد نمی رود و با این استدلال ، مسئله را جدی تلقی نکند).
 • مراقب و گوش به زنگ تغییرات هوشیاری در فرزندانتان باشید.
برخی از این تغییرات که احتمال سرو کار داشتن نوجوانان با مواد را پیش می کشند، عبارتند از:
 • هنگامی که نوجوانان صادق ، دروغ می گویند.
 • هنگامی که نوجوانان باهوش تصمیماتی احمقانه می گیرند.
 • هنگامی که رفتاری ناشایست از نوجوانان خوب ، سر می زند.
 • هنگامی که بچه های با حافظه دچار فراموشی می شوند.
 • هنگامی که بچه های وظیفه شناس دچار بی تفاوتی می شوند.
 • هنگامی که بچه های بی پول ناگهان پولدار می شوند.
 • هنگامی که نوجوانان خوش رفتار ، دمدمی مزاج می شوند.
 • هنگامی که بچه های با استعداد شکست می خوردند.
 • هنگامی که نوجوانان با پشکار ، علاقه خود را از دست می دهند. هنگامی که نوجوانان اهل معاشرت ، منزوی می شوند.
 • هنگامی که بچه های خوب ، رفتار شرورانه ای از خود نشان می دهند.
 • هنگامی که نوجوانان با انگیزه شروع به بی اعتنایی می کنند.
 • هنگامی که نوجوانان منظم دچار بی نظمی می شوند.
 • هنگامی که بچهای قابل اعتماد ، توافق های مورد نظر را نادیده می گیرند.
 • هنگامی که نوجوان سالم (از لحظه بدنی ) دچار خستگی مفرط می شوند. هنگامی که نوجوانان مسئولیت پذیر ، رفتار غیر مسئولانه ای از خود نشان می دهند.
 • هنگامی که نوجوانان مطیع ، قوانین و مقررات را زیر پا می گذارند.

ماری جوانابه یا داشته باشید که هیچ یک از این تغییرات به تنهایی بیانگر مصرف مواد مخدر از سوی فرزندان شما نیست بلکه در دراز مدت و در صورتی که الگوی رفتاری فرزندتان شامل تعدادی از این رفتارها باشد ، می تواند موجب نگرانی والدین شود .

برای بهتر کمک کردن به فرزندانتان می توانید در جامع آموزشی عمومی که به این منظور تدارک دیده می شوند شرکت نمایید، مثل جلسات آموزشی جمعیت ققنوس که در محله و یا مدرسه فرزندتان برگزار می شوند و بیشتر سعی کنید همراه خود فرزندانتان در این جلسات شرکت نمایید.

کتاب ها و جزوه های آموزشی زیادی نیز در مورد روش های پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان نوشته شده اند که می توانند راهنمای خوبی برای والدین باشند.

با ارائه توصیه های ساده و کمک به انجام مستمر آن ها ، می توانید به رشد و شکل گیری کنترل درونی فرزندانتان و تقویت آن ها در برابر خطر اعتیاد کمک نمایید. برخی از این توصیه ها عبارتند از :

 • به قول ها و توافق های خود احترام بگذار و به آن ها عمل کن
 • کاری را که شروع می کنی ، تمام کن
 • چیزهایی که برایت مهم هستند ، حفظ کن
 • با احساسات ناخوشایندت ، آزادانه و صادقانه برخورد کن
 • از عقل سلیم برای مقاومت در برابر وسوسه ها استفاده کن
 • مسئولیت تصمیم های خودت را بپذیر و از اشتباهاتت نیز درس بگیر
 •  یاد بگیر که در شرایط دشوار ، چگونه انتخاب های صحیح داشته باشی
 • اگر مشکلی داری درباره آن با افراد آگاه گفت و گو و مشورت کن
 • به چیزهایی که برایت مهم هستند ، پشت پا نزن چون در آن صورت به خودت خیانت کرده ی.
 • برای اطلاعات بیشتر به قسمت گروه خانواده مراجعه کنید.
گروه درمانی

گروه درمانی بهترین انتخاب برای درمان اعتیاد می‌باشد،چرا؟

گروه درمانی

گروه درمانی یکی از بهترین روشها برای درمان اعتیاد  است . در جمعیت ققنوس و یا در سایر گروه‌ها با ریشه یابی و دلایل پیدایش و گرایش اعتیاد برای تغییر در نوع زندگی خود گام بر می داریم.
یکی از دلایل برتر حضور در گروه درمانی تغییر اندیشه‌های اعتیاد است.

و هزاران دلیل دیگر که به شما پیشنهاد می‌دیم که این ویدئو را تا انتها تماشا کنید.

در گروه درمانی عوامل ناهشیار و گذشته ی فرد و بازسازی جنبه های اصلی شخصیت مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین، طول مدت گروههای درمانی در مقایسه با روشهای دیگر به مراتب بیشتر است.گروه درمانی یا روان درمانی گروهی همانند روان درمانی انفرادی است با این تفاوت که در این روش روانشناس به جای تمرکز بر روی یک فرد و مشکلات مختص به وی با یک گروه و یا چندین نفر سروکار دارد.هر یک از اعضا مشکلات خود را در گروه مطرح می کنند. بازخورد و مشکلات دیگر اعضا را نیز می شنوند و در مورد آنها نظر، احساسات و افکار خود را بیان می کنند.در نتیجه این تعاملات،اعضای گروه در روند ایجاد تغییرات به یکدیگر کمک می کنند و روانشناس نیز به عنوان عضو تسهیل گر و بی طرف مسائل گروه را در مسیر مناسب و تا رسیدن به بینش هر یک از اعضا نسبت به مشکل خود هدایت می کند.
برای تماشای بیشتر فایل های آموزشی کلیک کنید.
برای عضویت در کانال آپارات جمعیت کلیک کنید.

شناخت رفتارهای اعتیادی . اسمارت ریکاوری – ویدئوی آموزشی

شناخت رفتارهای اعتیاد: درمان هوشمندانه توسط تیم­های مختلف پزشکی اعم از علوم روان­شناسی، علوم مغز و اعصاب در کنار یک کادر مدیریتی تجربه محور تدوین شده است که به طور مداوم در حال توسعه است. در واقع این برنامه درمانی مبتنی بر علم است که با تلفیق تجربه اعضاء موفق خود، یک روش موثر را برای درمان اعتیاد عرضه کرده است.
عبارت اختصاری Smart – Self-Management and Recovery Training به معنای «خودمدیریتی و آموزش درمان اعتیاد» است. این عبارت روی کلمه SELF «خود» تاکید می­کند.
یعنی نقش خود فرد برای بهبودی اعتیاد.
شناخت رفتارهای اعتیادی در درمان هوشمندانه، به مخاطب پتانسیلهای بالایی جهت رهایی از اعتیاد ارائه می­دهد. بدین معنا که این برنامه برای اولین بار در جهان هم به صورت گروه درمانی و هم به صورت فردی، برای افراد مصرف کننده موادمخدر، شروع به ارائه راه کارهای علمی درمان اعتیاد کرده است.

برای اطلاعات و آگاهی بیشتر از روش درمان هوشمندانه یا اسمارت ریکاوری smartrecovery کلیک نمایید.

شناخت درمان هوشمندانه – اسمارت ریکاوری . ویدئوی آموزشی

شناخت درمان هوشمندانه : برنامه درمان هوشمندانه در سال ۱۹۹۴ شروع به فعالیت کرد، درمان هوشمندانه  Smart Recovery یک سازمان بین­ المللی است که در حال­ حاضر در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، دانمارک، ایرلند، انگلستان و دیگر کشورهای مختلف جهان شروع به ارائه خدمات نوین و علمی در جهت درمان اعتیاد کرده است.

این برنامه تحت استانداردهای جهانی موسسه بین الملل موادمخدر است که متولی ارائه پروتکل­های درمانی اعتیاد در جهان است.

برای اطلاعات و آگاهی بیشتر از روش درمان هوشمندانه یا اسمارت ریکاوری smartrecovery کلیک نمایید.

تاثیر باور در مسیر درمان اعتیاد -ویدئو آموزشی . قسمت ۲

تاثیر باور در مسیر درمان اعتیاد

قسمت اول
مهمان این برنامه : جناب آقای حمید خدادوست کارشناس اعتیاد

برای دسترسی به ویدئو های آموزشی بیشتر کلیک کنید.
برای دسترسی به ویدئو های بیشتر می توانید در آپارات ما را دنبال کنید.

تاثیر باور در مسیر درمان اعتیاد -ویدئو آموزشی . قسمت ۱

تاثیر باور در مسیر درمان اعتیاد

قسمت اول
مهمان این برنامه : جناب آقای حمید خدادوست کارشناس اعتیاد

برای دسترسی به ویدئو های آموزشی بیشتر کلیک کنید.
برای دسترسی به ویدئو های بیشتر می توانید در آپارات ما را دنبال کنید.