روز راهنما بر تمامی هدایتگران راه رهایی مبارک

به لطف خالق یگانه و مهربان در مورخه ۱۲ اردیبهشت ۹۹ همزمان با روز معلم ، جشن مختصری با حضور همه اعضا برای راهنمایان گرانقدر جمعیت ققنوس برگزار گردید.
از همین جا  دست تک تک همکاران عزیز (راهنمایان گرانقدر) را به خاطر تلاش و خدمت به همنوعان عزیزمان را میفشاریم و از خالق یگانه برای تک تک این عزیزان سلامتی و سعادتمندی را آرزومندیم .
دفتر مرکزی جمعیت ققنوس