به اخبار ققنوس ۱۳ خوش آمدید

تیم پشتیبانی سایت جمعیت ققنوس بر این سدد است که بتواند تمامی اخبار درون سازمانی و برون سازمانی را در حوزه اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد را تحت پوشش قرار دهد . از این رو از شما مخاطب گرامی خواهشمندیم هرگونه پیشنهاد و انتقادی در این بخش دارید با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.