اگر تمایل کمک کردن به اعضای خانواده و یا دوستان خود را دارید خوش آمدید

آیا شما به دنبال راه حلی برای رهایی از اعتیاد بستگان و دوستان نزدیک خود هستید؟
آیا شما از اعتیاد اعضای خانواده – دوستان و همکاران خود آسیب می بینید؟
آیا اعتیاد شخص دیگری بر روی شما تاثیر منفی دارد؟
آیا کسی که عاشقش هستید اعتیاد دارد؟

ما با صدای بلند به شما می گوییم، دیگر نگران نباشید…

ما برای شما ابزارهای موثر و آسانی جهت یادگیری به شما ارائه خواهیم کرد تا شما هم بتوانید به عزیزانتان کمک کنید.
روش ما مبتنی بر ابزارهای Smart Recovery (درمان هوشمندانه) و CRAFT (تقویت جامعه و آموزش خانواده) است . جلسات ما هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و آفلاین برای شما برگزار می گردد.
این ابزار ها همچنین به خانواده ها و دوستان کمک میکنند تا با شرایط عزیزان خود بهتر کنار بیایند و خود نیز به آرامش برسند.
ما به شما کمک خواهیم کرد.

یک کارگاه آموزشی درمان هوشمندانه را در نزدیکی خود پیدا کنید

درمان هوشمندانه به خانواده ها و دوستان چطور کمک می کند

جمعیت ققنوس برای خانواده و دوستان برنامه های ویژه ای دارد . مطالب ارائه شده در این خصوص یک رویکرد دو جنبه دارد.
۱- پشتیبانی و حفظ بنیاد خانواده
۲- پشتیبانی از یک دوست صمیمی

پشتیبانی و حفظ بنیاد خانواده : جمعیت ققنوس برنامه و ابزارهایی جهت توانمندسازی خانواده مبتنی بر شناخت رفتار درمانی که به شما کمک می کند تا هیجانات و رفتارهای منفی خود را کنترل کرده و با راهکارهایی که ارائه می دهد بر این تلاش است که شما بهترین راه را برای تغییر وضعیتتان پیدا کنید.

پشتیبانی از یک دوست صمیمی : جمعیت ققنوس برای این دسته از دوستان برنامه و ابزارهای خاص در نظر دارد . این ابزارها به شما کمک میکنند در ابتدا تغییر پویایی در رابطه با دوست صمیمی خود پیدا کنید و سپس بتوانید با تاثیر گذاری مثبت بتوانید باعث تغییراتی در فرد شود. ثابت شده است این روش موفق تر از مداخلات سخت و  یا جدایی کامل می باشد.

برای دریافت کتاب آموزش خانواده کلیک کنید
برای دریافت کتاب آموزش دوستان صمیمی کلیک کنید